Mantorp Hästsportarena - Tävlingsrutiner

Mantorp Hästsportarena - Tävlingsrutiner

Alkotest 
Skall göras av tävlingsdagens samtliga aktuella körsvenner/ryttare. Alkoholtesten sker i samma byggnad som inskrivningen senast 60 minuter före tävlingsdagens första uppsittning.

Banveterinär
finns på övre våningen ovanför tränarrummet eller vid defileringsvolten.

Barfota/Skoinformation
Ändringar av barfota/skoinformation från vad som angetts vid startanmälan, skall till tävlingsdagens samtliga lopp göras senast 15 minuter före den utsatta starttiden för lopp 1. Om detta av något skäl inte kan göras av tränaren, anmäles ändringar till inskrivningen.
Om särskilda skäl kräver detta, får tränare fram till defilering byta från barfota till skor. Sådana ändringar måste meddelas inskrivningen. Att byta från skor till barfota är då ej tillåtet.
Under månaderna december, januari och februari råder förbud mot att tävla barfota på samtliga svenska travbanor.

Bestraffningar
meddelas till berörda körsvenner/tränare muntligt av måldomarnämnden eller ekipagekontrollanten.

Boxlistor
delas ut av vakt vid passage in till stallområdet. Finns även anslagna på gäststallar och inskrivning.

Defilering
Samling sker i defileringsvolten på innerplan. Själva defileringen sker, med eller utan checkrem, i vänstervarv mitt i banan.

Diskvalifikation
utropas i högtalarna och den diskvalificerade hästens nummer anges på displayerna vid mål och 500-metersmarkeringen. På oddsindikatorn ersätts eventuella oddset för diskvalificerad häst med ett streck.

Dopingprov
sker i provtagningsstallet under inskrivningen.

Förhörsrummet
finns på inskrivningen.

- annons -

Gästboxar
är rengjorda, kontrollerade och därefter plomberade med s k buntband. Om Du av ett eller annat skäl inte vill acceptera den box Du blivit tilldelad - anmäl detta till inskrivningen innan Du tar den i bruk. Har Du väl ställt in hästen i boxen har Du också accepterat densamma. All form av medicinering i gäststallarna är förbjuden.

Icke startande häst
kan tränas på tävlingsbanan fram till första loppets defilering, om ledig box finns/bokas. Sådan häst skall anmälas till inskrivningen och utrustas med gul/grön nummerbricka.

Identifiering
Identifieringspersonal söker upp häst och tränare vid tilldelad gästboxplats (Identifieringsregler finns i tävlingsreglementet § 36-37).

Materialfel
åtgärdas i materialstallet vid tävlingsbanans utfart.

Monté
Hjälmöverdrag för montéryttare avhämtas vid rummet intill inskrivningen. Där sker också invägning för ryttarna.

Nummertecken
hämtas ut vid rummet intill inskrivningen och återlämnas väl rengjorda senast 15 minuter efter avslutat lopp. Häst betraktas som anländ till banan när nummertecken uthämtats (§37).

Omklädningsrum
för herrar finns i stora gäststallet. Damernas omklädningsrum är beläget på baksidan av stallbackens Café & Bistro-byggnaden.

Prisceremoni
och intervjuer sker på där för anlagd yta vid mål men utanför själva tävlingsbanan. Detta innebär att värmningar kan fortgå i såväl rät- som bakvarv utan att aktiviteterna stör varandra.

Provstart med startbil
ske alltid en timme före första start. Startbilen kör, efter samling, inför den första provstarten ett drygt varv i lugnt tempo för att sedan släppa vid startplatsen på upploppsrakan. Därefter en “vanlig” start. För båda bilprovstarterna gäller samling vid 500-metersmarkeringen och start vid 2140. Under pågående bilprovstart får endast i bilprovstart deltagande ekipage uppehålla sig på tävlingsbanan. Övriga hänvisas till defileringsvolten på innerplanen. Mantorps startbil har rak vinge.
I lopp för lägre penningklasser arrangeras en extra bilprovstart efter defileringen för aktuellt lopp, då 3.30 återstår till start. Aktuella lopp står angivna i programmet. De som inte önskar delta uppehåller sig för allas säkerhet på bortre långsidan.

Travarhälsan
Kontrollen sker vid hästens box tilldelade box innan hästen ska tävla. Observera att hästen skall vara utan utrustning vid kontrollen (omfattar även benlindor + gamascher).
Du har möjlighet att själv kontakta stallbackskontrollanten på nr 076-895 50 41 för att bestämma en lämplig tidpunkt för kontrollen. Om du väljer att inte kontakta stallbackskontrollanten så kommer hen att söka upp dig vid hästens box innan start.

Tränarrummet
är beläget i samma byggnad som inskrivningen och är avsett för dagens aktuella körsvenner och tränare.

Vagninformation
Ändringar av vagninformation från vad som angetts vid startanmälan, skall till tävlingsdagens samtliga lopp göras senast 15 minuter före den utsatta starttiden för lopp 1. Om detta av något skäl inte kan göras av tränaren, anmäles ändringar till inskrivningen.
Om särskilda skäl kräver detta får tränare fram till defilering byta från Amerikansk till Sulky. Sådana ändringar måste meddelas inskrivningen. Omvänd ordning är ej tillåtet.

Värmningsslinga
är belägen vid hagarna utmed banans “bortre långsida”.

Övernattning
Om boxplats önskas natten före eller efter tävlingarna, meddela sportkontoret i god tid före tävlingsdagen.

hero-start-2600x1970px.jpg
logo01.jpg

MANTORP HÄSTSPORTARENA MED HÄSTEN I CENTRUM

Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang.

resthoger.jpg

Boka bord till vår restaurang eller till vår caféläktare. För information om menyer, tider för ankomst, bokning etc.

- annons -

Samarbetspartners

Image

Email: info@mantorp.travsport.se
Telefon: 0142-825 00

Västerlösavägen 12, 595 58 Mantorp

Om Mantorp Hästsportarena

Mantorp Hästsportarena är en arena i internationell toppklass för hästsport.
Vi är ett Hästcentrum med attraktiv hästsport, trevliga miljöer & spännande evenemang. Vi skapar en plats där hästar och människor mår bra tillsammans och där hästsport kan utövas och upplevas.

 

*Vid tävling/evenemang på arenan förekommer upptagning av ljud & bild i syfte att saluföra arenan.*