Mantorp Hästsportarena - Personuppgiftspolicy

Mantorp Hästsportarena | Personuppgiftspolicy

MANTORP HÄSTSPORTARENAS POLICY AVSEENDE PERSONUPPGIFTER

Allmänt
Från och med den 25:e maj 2018 trädde den nya EU dataskyddslagen (GDPR) i kraft för alla medlemsstater. För att uppfylla kraven för denna lag har vi på Mantorp Hästsportarena uppdaterat vår integritetspolicy. Den innehåller detaljerad information om hur vi använder och skyddar din personliga information samt dina rättigheter i samband med detta. Vi respekterar din integritet och är transparanta och öppna med vilka data vi samlar in samt att vi skyddar datan från att användas på fel sätt.

I Mantorp Hästsportarenas policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller när du använder webbsidor och tjänster som administreras av Mantorp Hästsportarena. Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter, data som automatiskt samlas in under ditt besök eller som samlats in på vår hemsida i samband med en interaktion. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, IP-adress eller fysik adress. Mantorp Hästsportarena registrerar personuppgifter i samband med:

 • Att i samband med fysiska besök på Mantorp Hästsportarena kan bilder/foton/videos komma att tas och användas på Mantorp Hästsportarenas webbplats. Om så är fallet och att du inte vill medverka, hör du själv av dig till Mantorp Hästsportarena om att ta bort eventuell bild.
 • Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Företaget erbjuder.
 • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media.
 • Om du anmäler dig till Mantorp Hästsportarenas nyhetsbrev eller andra utskick.

Ditt besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

- annons -

Insamling med samtycke
Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker”, samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress mm, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen ”Jag samtycker” samtycker du även till att vi från Mantorp Hästsportarena får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information
Mantorptravet behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Företaget;

 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Hur länge sparas personuppgifterna?
I och med att du lämnar uppgifter till Mantorptravet ger du din tillåtelse till att Mantorp Hästsportarena registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Vi hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Mantorp Hästsportarena använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Så här kontaktar du oss:
Om du har frågor eller om du önskar information eller korrigeringar om vilka av dina personuppgifter som Mantorp Hästsportarena behandlar kan du skicka en undertecknad begäran till:
Östergötlands Travsällskap
Västerlösavägen 12
595 58 Mantorp

Image
Image

Mantorp Arena har alltid hästen i centrum.
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

VÄLKOMMEN!

Image

Boka bord till vår restaurang eller till vår caféläktare. För information om menyer, tider för ankomst, bokning etc. Se nedan.

- annons -

Samarbetspartners

Image

Email: info@mantorp.travsport.se
Telefon: 0142-825 00

Västerlösavägen 12, 595 58 Mantorp

Om Mantorp Hästsportarena

Mantorp Hästsportarena är en arena i internationell toppklass för hästsport.
Vi är ett Hästcentrum med attraktiv hästsport, trevliga miljöer & spännande evenemang. Vi skapar en plats där hästar och människor mår bra tillsammans och där hästsport kan utövas och upplevas.

 

*Vid tävling/evenemang på arenan förekommer upptagning av ljud & bild i syfte att saluföra arenan.*